Vilken passform har kronor och broar framställda i CoCr-legeringar?

Litteraturöversikt

I en systematisk litteraturöversikt har forskare vid Odontologiska institutionen i Göteborg analyserat passform och precision för kronor och broar framställda i CoCr-legering. I de inkluderade studierna jämfördes effekt på passform beroende av använd avtrycksteknik, digital eller konventionell, och typ av framställningsmetod, fräsning eller addition.

Sammanfattningsvis uppvisade digitala avtryck bättre precision men val av produktionsmetod syntes inte ge skillnader i slutlig passform.

Källa:

Department of Prosthodontics/Dental Materials Science, Institute of Odontology, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Göteborg, Sweden; Specialist Dental Clinic, Folktandvården Sörmland AB, Mälar Hospital, Eskilstuna, Sweden; Centre for Clinical Research Sörmland, Uppsala University, Eskilstuna, Sweden