Vilken tjocklek på fasadporslinet är optimalt för zirkoniakärnor?

STUDIE

I en laboratoriestudie från Malmö har forskare undersökt translucenta zirkoniakärnor, och vilken tjocklek på fasadporslinet som är optimalt för att motstå fraktur.

Samtliga zirkoniakärnor, tjocklek 0.5 mm, täcktes med 0.3, 0.5, 0.8, 1.0, 2.0 och 2.5 mm fasadporslin. Efter artificiellt åldrande belastades kronorna till fraktur och uppnådd belastning vid brott registrerades.
Gruppen med 1.0 mm tjockt porslinslager uppvisade den högsta frakturstyrkan och signifikant högre än grupperna 0.3, 2 och 2.5 mm fasadporslin. Ingen signifikant skillnad däremot mellan grupperna 0.5, 0,8 och 1.0 mm.

Författarna konkluderar, att zirkoniakärnor med fördel kan förses med porslinsfasad med tjocklek 0.5 mm utan att äventyra risken för framtida frakturer. Tjockare porslinslager, 2.0 mm och mer, innebär risk för kohesiv chipfraktur och bör endast användas där de ocklusala krafterna kan förväntas vara låga.

Studie utförd av: Fahad Bakitian, Przemek Seweryniak, Evaggelia Papia, Christel Larsson & Per Vult von Steyern

Taggar
STUDIE