Vilken ytbehandling av zirconiakronor ger bästa adhesion till resincement?

Laboratoriestudie

Den bästa adhesionsstyrkan uppvisade etsning av zirconiakronans inneryta genom smältning av kaliumhydrogenfluorid, KHF2, (9,8 MPa), därefter slipning av ytan med karbidborr (7,3 MPa) och sämst adhesion erhölls vid sandblästring (5,2 MPa). Samtliga skillnader i adhesionsstyrka mellan metoderna i denna laboratoriestudie utförd vid NIOM var signifikanta.

KHFär en mycket potent och hälsovådlig substans som skall hanteras med största försiktighet, och med användning av adekvata skyddsåtgärder. Viktigt därför att sätta sig in i de förhållnings- och hanteringsregler som gäller.

Källa: NIOM (Nordic Institute of Dental Materials)