Visdomständer viktigt led vid åldersbestämning

STUDIE

I en retrospektiv tvärsnittsundersökning av 1302 personer och 5158 visdomständer har danska forskare i Aarhus och Köpenhamn analyserat möjligheten att bedöma ålder sett till dessa tänders utveckling.

Författarna konkluderar, att databasen väl kan användas som referensmaterial vid åldersbestämning av åldersgruppen 13-25 år.

Undersökningen är genomförd i samarbete mellan Retsmedicinsk Afdeling vid Köpenhamns Universitet och de Odontologiske Instituten i Aarhus och Köpenhamn.

Källa: Danska tandlaegebladet

Taggar
STUDIE