Yrkesrelaterade skador hos tandvårdspersonal

Artikel

I sin yrkesvardag exponeras tandvårdspersonalen dagligen för många kemiska ämnen, mer eller mindre potentiellt hälsovådliga för den enskilde.
I en artikel, publicerad i sin helhet i Tandlaegebladet, redogör författarna för möjliga risker/skador och vad vi kan göra i vår yrkesutövning för att minimera dem.

Källa: Tandlaegebladet och NIOM

Taggar
Artikel