Ytbehandling av keram och dentin – effekt på bindningsstyrka

Laboratoriestudie

I en laboratoriestudie har forskare vid NIOM analyserat hur bindningsstyrkan påverkas vid varierande förbehandling av keram och dentinytans struktur. Resultaten för fem på marknaden vanliga cement redovisas.

Beroende av dentinets ytstruktur och keramens ytbehandling varierade adhesionen för testade cement. Resultaten visade, att sammantaget hade Variolink den bästa bindningsstyrkan följt av Multilink och Duolink.

Adhesiv fraktur mellan cement och dentin dominerade.

Källa: NIOM