Zirkoniakronors frakturstyrka avgörs av cementeringsteknik

STUDIE

I en laboratoriestudie analyserades frakturstyrkan och effekten av varierande cementeringsteknik för monolitiska 3Y och 5Y (mol % yttriumoxid) zirkoniakronor.

Icke adhesiv cementering visade sämst resultat, och 3Y-kronorna uppnådda dubbelt så stor belastning till fraktur jämfört med 5Y-kronorna.

Källa: Biomaterial Investigations in Dentistry

Taggar
STUDIE