Vi är fast beslutna att fortsätta utveckla vårdvalen

Det är inte särskilt förvånande att Håkan Jörnehed har ingången att det offentliga är det enda som kan erbjuda bra vård och omsorg, eftersom det är Vänsterpartiets grundidé. Vi ser dock att det finns aktörer som kan komplettera vården på ett utmärkt sett och engagemanget för BB Sophia visar att stockholmarna uppskattar valfriheten.