Vi fattar men drar inte samma slutsatser som SBU

SBU hävdar i sin replik att vi missuppfattar deras rapport, jag vill förtydliga att vi inte missuppfattar – vi är av en annan åsikt, skriver Sofia Bidö verksamhetschef för Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling.