Vi vet att stockholmarna vill ha valmöjligheter

Sommarmånaderna är alltid ansträngda inom vården. Därför är det märkligt av Håkan Jörnehed att försöka påskina att landstinget ”aldrig fattar vinken”. Bemanningen under sommaren är en fråga som landstinget har arbetat med under hela våren, och detsamma gäller för förlossningsvården. Vi gör även en särskild sommarsatsning.