Vi vill ha valfrihet utan marknadens nyckfullhet

Det handlar inte om kvalitet på vården eller om valfrihet. Man har kunnat välja förlossningsklinik i Stockholm i över tjugo år. Det handlar om att marknaden inte har i förlossningsvården att göra.