Vice ordförande köper 1.000 aktier i investmentbolaget

Pär Boman har den 11 augusti via bolaget Hulabo köpt 1.000 C-aktier i investmentbolaget Industrivärden där han är vice styrelseordförande.