Victoria Park köper fastigheter i Göteborg

Victoria Park förvärvar ett bostadsfastighetsbestånd om totalt 175 lägenheter, med en uthyrbar yta om cirka 16.000 kvadratmeter, i Bergsjön, Göteborg.