ALMASOFT, Qdent

En kvalitetssäkrad praktik enklare än du tror!

Qdent – Ett webbaserat kvalitetssäkringssystem speciellt anpassat för tandvården. Programmet innehåller stöd för allt kvalitetsarbete som krävs och som bedrivs inom tandvården.

Med Qdent får du:
– Snabb och enkel överblick över klinikens kvalitetsarbete.
– Påminnelser om tilldelade uppgifter till medarbetare.
– Information från ALMASOFT om nyheter, lagar, avtal och mycket mer.

Självklart finner du även allt annat som gör att du kan uppfylla alla krav som ställs på din praktiks arbete.

Vi börjar med ett första möte, per telefon eller på plats, där vi tillsammans identifierar era behov och lägger upp riktlinjen för ert fortsatta kvalitetsarbete.
Uppföljning sker efter 1-2 månader, då vi stämmer av vad som är gjort samt vad som behöver utvecklas vidare.

För  mer information >>