Bye Bye Biofilm!

Ny mikrosida från EMS som berör biofilmen i tandköttsfickor.
Läs om orsak, verkan och hur man kan behandla detta idag.

För mer information >>

EMS logo