Demo Cariogram

Cariogram, ett datoriserat riskbedömningsprogram, kan vara ett viktigt hjälpmedel för att utröna orsak till karies och samtidigt vara ett pedagogiskt verktyg i patientkommunikationen.

Källa: Malmö Universitet