Dental arbetsmiljö

Dr West testar yrken och granskar arbetsmiljörisker för AFA

Han har jobbat som frisör, förskollärare och sopåkare. På uppdrag av AFA Försäkring har psykologen Samuel West spelat in en serie filmer där han provar yrken i syfte att informera unga om risker i arbetsmiljön. Nu har turen kommit till tandvården.

Dr Samuel West säger:

– Jag ser det som ett nytt och enkelt sätt att kommunicera forskningsresultat som annars stannar i den akademiska universitetsmiljön. AFA Försäkring finansierar forskning för 150 miljoner kronor varje år och det är ett ganska stort steg att nå ut med kunskaperna till arbetsplatserna, säger Samuel West, psykolog och doktor i organisationspsykologi.

Se konceptet och produkterna på www.mooptics.com/se

AFA Försäkring i korthet

AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter. Genom kollektivavtalen försäkrar vi anställda inom den privata sektorn och kommuner, landsting, regioner och vissa kommunala bolag.