DentaNet Digital Symposium 2017 DentaNetNetwork

”DentaNet Digital Symposium” i Köpenhamn den 5–6 maj 2017

På DentaNets ”Digital Symposium” i maj 2017 kommer man att fördjupa sig i den digitala sidan av tandvården, med fokus på scanning. Ett utmärkt tillfälle för alla som funderar på att köpa en scanner – eller redan har skaffat en. På symposiet kommer de interdisciplinära aspekterna av scanneranvändning att belysas. På så sätt får deltagarna möjlighet att ta del av hur man använder en scanner på det allra bästa, och mest prisvärda, sättet.

Under de senaste åren har vi både hört och sett kända föreläsare beröra ämnet digitala metoder, men oftast bara som del av andra föreläsningar. Men idag är det välkänt och väletablerat att digitala avtryckmetoder och scanning inte bara är framtiden, utan faktiskt här – och det för att stanna.  På DentaNet har vi tagit till oss detta, och därför anordnar vi vårt allra första ”DentaNet Digital Symposium” i Köpenhamn den 5–6 maj 2017. Det blir två dagar som helt ägnas åt digitalt orienterade föreläsningar, med fokus på scanning. Som alltid är det högklassiga kursgivare och föreläsningar, och den alldeles speciella stämning som alltid råder på DentaNets kurser och symposier. Två ledande företag inom området, 3Shape and Dentsply Sirona, har också bjudits in för att berätta om sina tankar runt framtiden och vad man kan förvänta sig beträffande scanning m m.

Idag kan scanning användas till mycket mer än att bara göra en singelkrona. Det kan exempelvis användas till ortodonti, ocklusion, biomimetik, implantatplanering och små justeringar vid årliga uppföljningar. Därför är det viktigt att se scanning och digitala metoder som viktiga verktyg när det gäller både det interdisciplinära arbetet, och till hjälp i kommunikationen med patienterna.

Framtiden är här och nu!

 

Särskilt program för medarbetarna

Eftersom digitalisering på många sätt kan förändra arbetssättet, anordnas på fredagen ett särskilt program för medarbetarna (huvudsakligen på danska). Det är det viktigt att hela teamet får ta del av kunskapen så att alla har samma bas att stå på.

 

Missa inte heller den sociala biten…

Som alltid på DentaNet finns det gott om tillfällen för nätverkande, t ex en get-together på torsdagskvällen och en eftermiddagsträff på fredagen. På fredagskvällen blir det också stor galamiddag – med nätverkande – på Tivoli i Köpenhamn (på det välkända Nimb Terrasse).

Kom med hela teamet och nätverka med kollegorna – samtidigt som ni får ta del av spännande ny kunskap!!

 

DentaNets webbplats  finns mer information om symposiet och även möjlighet att anmäla sig.

Kom med hela teamet och nätverka med kollegorna – samtidigt som ni får ta del av spännande ny kunskap!!

 

 

Dentanet