Geistlich Bio-Gide® Shape – Ridge Preservation Straightforward

Nyhet i Geistlich-familjen – Utformat för Extraction Sockets

Geistlich Bio-Gide® Shape är ett kollagenmembran avsett för behandling av extraktionsalveoler. Det nya membranet är baserat på Geistlich Bio-Gide® Perio tekniken: med ökad styrka/fasthet vilket förlänger tiden för exakt positionering. Detta gör materialet enklare att hantera och lättare att applicera. Membranet är färdigskuret för alveolen och färdigt att använda, vilket minskar förberedelsetiden och sparar arbetstid.

11% mer benbildning har påvisats när Geistlich Bio-Gide® används för att skydda Geistlich Bio-Oss® i en defekt extraktion socket, jämfört med endast Geistlich Bio-Oss (1).

 

Referenser:

1.  Perelman-Karmon et al. Int J Periodontics Restorative Dent. 2012;32(4):459-65.

Källa: Unident