Neoss instruktionsfilmer

neoss

Hur man arbetar med Neoss


Se alla videos på Neoss Youtubekanal här ››

 

Neoss är ett svensk-engelskt företag som grundades år 2000. Produktutveckling samt forskning bedrivs i Sverige och även tillverkning av implantaten sker i Sverige.

Neoss filosofi är att utveckla och erbjuda ett komplett implantatsystem med så få komponenter som möjligt utan att göra avkall på de kliniska valmöjligheterna.

Systemet är väldokumenterat med flera unika studier, bl.a. en svensk multicenterstudie med 13 centra och en jämn fördelning mellan specialister och allmäntandläkare som arbetar med implantat.

Detta tillsammans med ett rimligt pris, som ligger väl under försäkringskassans referenspris, gör att Neoss kan möta de kliniska och ekonomiska krav som ställs idag och skapa optimala förutsättningar för produktiva och effektiva tandvårdsteam.

Neoss