Hur skapar vi en ännu mer jämlik tandvård?

Tänderna är också en del av kroppen – hur skapar vi en ännu mer jämlik tandvård?

Den svenska tandvården hör till den bästa i världen och under decennier har den offentliga och privata tandvården arbetat sida vid sida. Den 5 juli 2018 arrangerade Praktikertjänst ett seminarium i Almedalen om en svensk tandvård i världsklass – men vad kan göras för att förbättra systemet ytterligare för att skapa mer en jämlik tandhälsa?

Trots att svensk tandvård tillhör bland den bästa i världen – med nöjda patienter och hög kvalitet – är utmaningarna flera. Utbildning och inkomst hänger ihop med sämre tänder, och därför har regeringen tillsatt en utredning för att ytterligare vässa tandhälsan och skapa förutsättningar för fler att gå till tandläkaren.

Och de som är mest utsatta för ojämlik tandhälsa är unga, lågutbildade, låginkomsttagare, multisjuka äldre, ensamstående och utlandsfödda.

  • Anledningen till detta är två saker – internationalisering och den åldrande befolkningen. De leder till en polarisering av samhället där olika grupper får olika tillgång men också olika möjligheter att utnyttja vård. Därför bör till exempel karies hos barn och unga ses som en riskindikator för socio-ekonomiska riskfaktorers betydelse för en ojämlik framtida hälsoutveckling, sade Björn Axtelius, professor i samhällsodontologi vid Malmö universitet som inledde seminariet.

Därefter berättade Gunilla Swanholm, tandvårdsdirektör i Region Uppsala, om en rad insatser som Folktandvården genomfört för att nå ut till grupper som inte går till tandläkaren. Det kan handla om riktade annonser på sociala medier men också att förklara, på olika sätt och med olika metoder, hur tandvårdsstödet fungerar.

  • Pengar är inte allt utan vi måste fråga oss vad vi kan göra för att nå de grupper som idag inte går till tandläkaren. Det handlar då om individuella och kollektiva insatser, förklarade Gunilla Swanholm.

Det är problembild som Praktikertjänst delar.

  • Vi måste vara rädda om svensk tandvård eftersom den håller världsklass och vi behöver andra åtgärder för att nå dem som inte går till tandläkaren, konstaterade Urban Englund, leg. tandläkare och ordförande för Praktikertjänst.

De tre talarna följdes av en utfrågning av Veronica Palm, tidigare s-politiker som i mars i år fick regeringens uppdrag att leda utredningen ”Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa”.

  • Just nu träffar jag och mitt kansli så många vi kan och ser hur kunskapsläget är. Det gör vi för att hitta fram till det som är direktiven i utredningen: en jämlik, resurseffektiv och förutsägbar tandvård. Jag önskar inte att hitta på nya, snäva, åtgärder utan jag tror på generella välfärdssystem för ökad jämlikhet, förklarade Veronica Palm.

Seminariet avslutades med en paneldiskussion med samtliga talare.