Ivoclar Digital: Strategin för den digitala tandtekniken

Ny produktportfölj med tre stora områden:

Ivoclar Digital stödjer tandteknikernas arbete genom hela digitala processkedjan genom att erbjuda en avancerad och modern produktportfölj. Den digitala framställningen blir enkel att integrera i de tandtekniska rutinerna och erbjuder tandteknikerna ökad flexibilitet.

 Ivoclar Digital kopplar samman sofistikerad teknik och högkvalitativa material med fackkompetens från dental protetik, dentallaboratoriernas sakkunskap och digitalt nytänkande. Det här sker i det nya affärsområdet från Ivoclar Vivadent som heter Ivoclar Digital, det förenar årtionden av sakkunskap i materialutveckling med expertis från tillverkningsteknologi under ett och samma tak. Tandteknikerna får tillgång till tydliga och koordinerade processer. De tre byggstenarna i Ivoclar Digital ger grunden till flexibla digitala lösningar för dentala laboratorier.

  1. Scanners / CAD

Produkterna består av laboratoriescanners från 3Shape (D1000 och D2000) och nya scanners i E- serien. Tandteknikerna har möjlighet att välja mellan olika scanners som passar deras specifika behov och storlek på laboratoriet. Standard-mjukvaran “Dental Designer” har breddats till att även inkludera exklusiva moduler (Add-on Solutions): t.ex.  “Digital Press Design Wax Tree”, Add-on till press-tekniken och “Digital Denture”, Add-on till digital framställning av helproteser.

  1. Material

Produktportföljen innehåller inte bara material till fast och avtagbar protetik, utan även processunderstödjande material. Följande material finns tillgängliga för fast protetik:

  • Litiumdisilikat (IPS e.max CAD),
  • Zirkoniaoxid (IPS e.max ZirCAD),
  • Leucit-glaskeram (IPS Empress CAD),
  • Högkorsbundet PMMA (Telio CAD),
  • Kobolt-krom- och titan-legeringar (Colado CAD).

Med de tandfärgade SR Vivodent CAD diskarna utökas materialutbudet för avtagbar protetik. Dessa diskar används till att fräsa monolitiska tandbågar som sedan bondas till en protesbas framställd av IvoBase CAD. De processunderstödjande materialen består av maskinbearbetningsbara polymer- eller vaxdiskar (ProArt CAD). Dessutom ingår i Ivoclar Digital även den nya titanbasen Viteo, som är en unik titanbindande bas, speciellt utvecklad för keramer.

  1. Utrustning / CAM

Tandteknikerna kan välja mellan fyra nya fräsmaskiner från PrograMill serien. Med dessa maskiner blir det lätt att uppnå industriell tillverkningskvalitet och effektiv arbetsprocess, beroende på hur stort det tandtekniska laboratoriet är. PrograMill PM7 – flaggskeppet – är extremt kraftfull.  Spindelkapaciteten på 970 watt ger mycket bra resultat.  Den automatiska materialväxlaren (plats för 8 diskar) och verktygsväxlaren (plats för 20 st tools) säkerställer självständig framställning. Även PrograMill PM3 och PM5 erbjuder kraftfull 5-axlig fräsning. Med den integrerade materialväxlaren på PrograMill PM5 (plats för 8 diskar), går det att producera flera olika material samtidigt. PrograMill One från Ivoclar Digital är världens minsta fem-axliga fräsmaskin för block avsedda för tandtekniska laboratorier och tandläkarpraktiker.

Sammanfattning

Ivoclar Digital erbjuder tandtekniska laboratorier moderna dentala processer och koordinerade mjukvaruapplikationer. De tre byggstenarna till varumärket – Scanners/CAD, Material, Utrustning/CAM – stödjer tandteknikerna genom hela den protetiska tillverkningskedjan. Utmärkta resultat uppnås med enkla, koncisa och klara processer.