Ivoclar Vivadents dentala radiometer Bluephase Meter II

För att dentalmaterial ska bli fullständigt polymeriserade, måste intensiteten på det applicerade härdljuset kontrolleras regelbundet. Den dentala radiometern Bluephase Meter II erbjuder en enkel och samtidigt exakt lösning.

 

Konventionella radiometers begränsas ofta till att enbart kontrollera ljusintensiteten på ljushärdningslampan. Detta beror på olika tekniska begränsningar, som t.ex. den exakt definierade diametern på ljusmätningsapparatens cell. Som regel ges enbart ungefärliga mätvärden för varje typ av apparat (halogen, plasma, LED etc.). Som en följd av detta kan konventionella radiometers endast användas för en relativ ljusmätning eller för kontroll av kvaliteten på ljusintensiteten.

 

Bluephase Meter II: Universalanvändning

Som enda radiometer definierar Bluephase Meter II ljusintensiteten exakt för ljushärdningsapparaten, oavsett dess utformning. Med Bluephase Meter II, kan ljusintensiteten på Bluephase Style kontrolleras regelbundet och tillförlitligt. Jämfört med guldstandarden, Ulbricht sfären, ligger deviationen på endast + 10 procent. Om denna radiometer används kontinuerligt, kommer lyckandefrekvensen över att öka över tid.

 

 

Bluephase® är ett registrerat varumärke från Ivoclar Vivadent AG.

 

 

IV-Logo-colours-pvi