Kampanj: Folktandvården Skåne visar mod och leenden

Folktandvården Skåne har under parollen ”Vi jobbar för leenden” bjudit på allt från roliga skämt till coachande komiker i sina reklamkampanjer. Idag lanseras en kampanj som tar upp en annan aspekt av det dagliga jobbet med att få alla skåningar att vara stolta över sina leenden.

– Det startade med en ambition om att tydliggöra Folktandvården Skånes värdegrund och uppdrag som omfamnar att vi finns för alla – oavsett kön, ålder, ursprung och socioekonomisk tillhörighet. För oss är detta ytterst angeläget med hänsyn tagen till den ökade polariseringen vi ser i omvärlden, såväl lokalt som globalt. Det blev då naturligt att lyfta det som förenar oss människor och det som vi jobbar för dagligen, nämligen leendet. Forskning kring leendets evolution understödjer vår ambition, berättar Marika Qvist, vd på Folktandvården Skåne.

Och det är just leendet och dess kraft som är central i den nya kampanjen ”Sprida leenden”.

– Leendet är en magisk kraft och vi vill visa hur enkelt det kan få främmande människor att gå från oro till skratt och gemenskap, berättar Dimitra Kavakliotis, kommunikatör och kampanjansvarig på Folktandvården Skåne.

Centralt för kampanjen är ett experiment som genomfördes i september i Malmö. 14 personer, främlingar för varandra, bjöds in. De fick endast en instruktion: att gå in i ett rum och leka Arga leken med personen de mötte. Leken går ut på att få den andra att skratta utan att själv le.

– Och det underbara, berättar Dimitra Kavakliotis, var att trots att de var främmande för varandra, hade olika åldrar och bakgrund så kunde de till slut inte låta bli att le åt en medmänniska i den mycket obekväma situation de befann sig i. Och vi fick möjligheten att filma alla dessa personer och reaktioner.

– Med kampanjen hoppas vi få fler att våga le och inse att det finns så mycket mer som förenar oss alla än vad som skiljer oss åt, avslutar Marika Qvist.

Kampanjen startar den 7 oktober och kommer att syna på bio, utomhus och i digitala kanaler under de kommande veckorna.