LabridaBioClean – föreläsning om underhåll av implantat

Dr. Caspar Wohlfahrt, specialist på periodontologi ger en föreläsning om vikten av att stödbehandla tandimplantat. Studier visar att stödbehandling av tandimplantat är en nyckelfaktor för att uppnå ett långsiktigt lyckat resultat.

Peri-implantat mukosit verkar vara ett vanligt tillstånd kring dentala implantat, och föregångaren till den mer allvarliga och icke-reversibla tillstånd peri-implantit.

Det finns bevis för att både daglig infektionskontroll och regelbundet professionellt underhåll av dentala implantat är viktigt för att förhindra progression av mukosit til peri-implantit.

Stödbehandling av tandimplantat är en nyckelfaktor för ett långsiktig lyckat resultat.

Labrida BioClean® er en borste for stödbehandling av implantat. Borsten består av fibrer av kitosan är ett snabbt resorberbart, fullständigt biologiskt nedbrytbart och bakteriostatiskt material. Borsten används i ett oscillerande vinkelstycke. Studier visar att Labrida BioClean® är säker att använda, och behandling med borsten leder till reduktion i kliniska inflammations parametrar, såsom BoP och PPD.

Labrida BioClean® är en säker, effektiv och vetenskapligt beprövad metod för att stödbehandla tandimplantat. För mer information, se vår hemsida www.labrida.no.