Ljushärdning på rätt sätt

Kurs i ljjushärdning på rätt sätt – ett viktigt steg mot en lyckad restauration

Härdljuslampan har blivit en viktig del för varje tandläkare praktik. Trots detta har få personer inom tandvården fått någon träning och utbildning i härdljus och hur man använder eller gör sitt val av härdljuslampa. Denna föreläsning kommer att ge en inblick i hur du kan förbättra din bonding styrka, färg stabilitet på dina restaurationer och egenskaperna hos dina ljushärdande resin baserade restaurationer.

Föreläsare: DR Richard Price

Kursmål
  • Förstå hur otillräcklig ljushärdning negativt påverkar bindningsstyrka, färg stabilitet, och egenskaperna hos dina ljushärdande resin restaurationer.
  • Beskriva kliniska tekniker som kommer att bidra till framgångsrik ljushärdning av dina resin baserade material.
  • Förstå varför det är meningslöst att endast jämföra härdljuslampors intensitet.
  • Förstå risken för potentiella ögonskador från härdljuslampor.

Stockholm 8 maj och Malmö 9 maj >>