NIOM webinar om reparation av fyllningar

Vid ett webinar anordnat av NIOM besvarade Institutchef Jon E. Dahl och medarbetare 63 frågor om praktisk klinisk reparation av kompositfyllningar. Deltagare var tandläkare från de nordiska länderna som direkt kunde få svar på sina frågor.

NIOM har ambitionen att återkomma fyra gånger per år och behandla kliniskt intressanta ämnesområden.

Se frågor och svar på länken nedan:

http://niom.no/tips-and-insights-from-the-qa-of-nioms-webinar-repair-or-replace/ >>