Tänderna ryker – en diskussion om tandvårdens roll i tobaksfrågan

En filmad diskussion av och med styrelsemedlemmar i den ideella organisationen Tandvård mot tobak. Filmen vill visa på tandvårdens roll i tobaksfrågan. Vi börjar med tänderna, vi pratar ungdomar, e-cigaretter, snus, alla dör!, vi pratar politik, global hållbarhet och miljö och kommer tillbaka till våra patienter igen. Filmen är avsedd att användas i grundutbildningar till tandvårdsyrken. Filmen ligger till grund för en djupare diskussion. En lärarhandledning finns att ladda ner på www.tandvardmottobak.org Tandvård mot tobak finns på Facebook. Vi är en liten ideell organisation som har mycket begränsade resurser. Vi vill med vår film bidra till tobaksutbildningarna i landet. Vi vill visa ett engagemang och kunnande. Vi har inte resurser att själva resa ut till alla utbildningsplatser. Därför gjorde vi filmen.

Röster om rökning

Röster om rökning. En film för ungdomar om cigarettrökning.

En film om cannabis av och med ungdomar som antingen varit fast i beroende eller inte prövat – men funderar på det…