Variolink Esthetic LC – Cementering av fasad gjord av IPS e.max Press

Här visar vi hur du använder det nya estetiska cementet Variolink Esthetic LC för att cementera en fasad framställd av IPS e.max Press.

IV-Logo®-colours-pvi