Viktigt hantera risker på ett medvetet sätt

Med ökad osäkerhet i samhället ökar också behovet av att kunna hantera riskerna på ett medvetet sätt. Den nya versionen av ISO 31000, som nu publicerats som svensk standard i svensk översättning, ger ett bra stöd i arbetet med riskhantering.

Nyheten Viktigt hantera risker på ett medvetet sätt dök först upp på Kvalitetsmagasinet.