Villkoren klara i Santanders nyemission på 7 miljarder euro

Spanska storbanken Banco Santander har nu spikat villkoren i den tidigare aviserade nyemissionen på 7 miljarder euro. Teckningskursen för de nya aktierna blir 4,85 euro, rapporterar Reuters.