Vinstlyft för Volkswagen

Den tyska biljätten Volkswagen (VW) mer än fördubblade rörelsevinsten under årets andra kvartal. Dotterbolaget Scania ökade vinsten med 22 procent under första halvåret.