Vinstreglering stoppar vård som ger bäst resultat

Sverige behöver en nationell reform av primärvården där ett tydligt nationellt grunduppdrag definieras och nationella finansieringsprinciper fastställs. Genom en vidareutveckling av vårdvalet kan Sverige åstadkomma en utbyggnad av primärvården samtidigt som styrkorna i systemet bevaras. En vinstreglering leder fel och kommer effektivt att stoppa de verksamheter som ger bäst resultat.