Visionen måste vara att droger inte har någon plats

Jag anklagar mig själv och min generation för att vi inte gjort tillräckligt för arbetet mot narkotikan. Anklagelseakter är sällan konstruktiva men det är lika bra att vara dramatisk för att ni ska lyssna, skriver Pär Eriksson, kommundirektör i Eskilstuna, som menar att 80-talets arbete mot narkotika bör uppvärderas.