Volvokonkurrenten höjer sin helårsprognos

Tyska fordonskoncernen Daimler höjer sina prognoser för lastbilsenheten Daimler Trucks för 2017, vad gäller försäljningsvolymer såväl som resultatet. Det framgår av rapporten för det andra kvartalet.