Vuxenutbildning avgör kompetensförsörjningen

Den privata och den offentliga sektorn är beroende av varandra och behöver samspela.