Wikström: Nu satsar vi på äldres och ungas hälsa

I dag torsdag fattar regeringen beslut om avgiftsfri öppenvård för äldre över 85 år och avgiftsfri tandvård för unga upp till 23 år. På så sätt sänker vi trösklarna till tidiga och förebyggande insatser – och med det stärks den svenska modellen, skriver Gabriel Wikström (S).