Dental 24

Nyhets- och kunskapsportal inom odontologi

Nyheter från Dental24 | 30/08/18

Öppna webbversion

Kort och koncist!

I detta nyhetsbrev kan du bland annat läsa om hur media fungerar (vi har dock valt att utelämna sociala media i just denna artikel).

Genom att läsa vår omvärldsbevakning skaffar man sig en bild av hur andra upplever svensk tandvård.

Men är det inte något som saknas i mediabilden? Läs gärna artikeln "Svensk tandvård i media"

På Dental24 gör vi vårt bästa för att ändra på detta!

Per Ahlberg

Vänliga hälsningar
/Per Ahlberg
Grundare Dental24

Nytt på Dental24

Svensk tandvård i media

MEDIA Tandvården berör alla. Men hur ser mediabilden av tandvården ut? Dental24 bevakar dagligen allt som rör tandvården. Med tiden får vi en relativt bra mediabild av tandvårdssverige.

Läs mer
Media-200x189.jpg

Privat eller offentlig tandvård

SVENSK TANDVÅRD Stockolms, Hallands och Skånes regioner har fler privata tandläkare än offentliga. I Kronobergs region finns det ungefär lika många av varje. I övriga regioner är de offentliga tandläkarna i majoritet. 

Läs mer
SKYLTvers2-200x56.jpg

Kunskap och kunskapsluckor inom käkkirurgi

FORSKNING Denna rapport har kartlagt samt sammanställt systematiska översikter inom 12 prioriterade domäner inom käkkirurgi*. Vidare har rådande kunskap och kunskapsluckor påvisats och sammanställts. Rapporten visar att det finns kunskap om farmakologisk smärtlindring, benbevarande tekniker samt benförlust efter tandextraktion, blödningsprofylax, komplikationer vid implantatinstallation i överkäken (med och utan sinuslift), samt medicinsk bedömning av patient med stor blödningsrisk vid operativ tandextraktion.

Läs mer
SBU.png

Ny forsknings- och utvecklingschef i Ftv Skåne

PERSONNYTT Folktandvården Skåne satsar målmedvetet på forskning och innovation. Henrik Jansson, Folktandvården Skånes nya FoU-chef, ska driva arbetet fortsatt framåt.

Läs mer
Henrik_Jansson--200x140.png

Framgångsrikt samarbete ger hedersdoktorat

PERSONNYTT Professor Ambra Michelotti blir ny hedersdoktor vid Odontologiska fakulteten, Malmö universitet, där hon lämnat stora bidrag till utvecklingen av specialistutbildningen och forskningen.

Läs mer
MAU.png

Svenskt lab lanserar ett helt unikt affärskoncept

FÖRETAGSNYTT I och med den snabba teknologiska utvecklingen i tandvården växer nya affärsmodeller fram. En av dessa är tandteknisk prenumeration, en världsunik tjänst som just nu lanseras av Munter Tandteknik.

Läs mer
Facetune_24-08-2018-11-15-28-200x267.jpg

Krönikor

karin

Karins blogg

Medbestämmande är modernt

Nej, de kan inte bestämma färg, sa en protetiker till mig. De vill ha kritvitt så munnen lyser. Jag låtsas att de får bestämma och sen gör jag som jag vill ändå, fortsatte protetikern.

Läs mer

Podcasts

Borde tandvården finansieras på samma sätt som sjukvården i övrigt? 

30 Aug 2018 09:36

DEBATT: Sjukvården i Sverige är skattefinansierad och därför behöver patienter inte betala mer än vad de har råd med. Men när det kommer till tandvården, ser det annorlunda ut. Ska tandskador inkluderas i sjukvården, eller är kostnaden för en sådan satsning helt enkelt för stor?

Lyssna här
Fler podcasts på Dental24.se

Omvärldsbevakning

Barnhälsovården ska bli mer jämlik med fler hembesök

29 Aug 2018 10:00

Tandläkarexamen i både Polen och Sverige

27 Aug 2018 08:04

Läs alla omvärldsnyheter på
Dental24.se

Incidenter

Sjunkande kindtand upptäcktes inte

24 Aug 2018 16:48

Läs om fler incidenter på Dental24.se

Populära kurser & event

sfop-logga.png

Tylösandsdagarna 2018

19 Sep - 21 Sep, Tylösand, Hamstad Årets tema på Tylösandsmötet har som ambition att just hantera frågeställningar inför större bettrehabiliteringar utifrån flera olika infallsvinklar. När behövs betthöjning och hur mycket kan man höja bettet? Vilken terapi är att föredra i olika kliniska situationer och hur ska den genomföras på ett så säkert sätt som möjligt?

Läs mer
stf_logo.gif

Kirurgi

16 Okt - 19 Okt, Göteborg, Hotel Riverton Kursen syftar till att förse kursdeltagarna med fördjupade kunskaper inom käkkirurgi motsvarande teoretiska kunskaper som krävs för ST-utbildning  inom övriga odontologiska discipliner. Dentoalveolär kirurgi – retinerade tänder, apikalkirurgi, cystectomier Implantatkirurgi inkl. rekonstruktiv hård och mjukvävnadskirurgi, Infektioner och läkemedelskomplikationer inom huvud/hals Maxillofacial kirurgi – ortognat kirurgi, rekonstruktiv käkkirurgi, käkledskirurgi Tand samt käk- och ansiktstraumatologi Tumörer –...

Läs mer
Praktikertjanst_logo.jpg

Bemötande av hot och våld

20 Sep, Stockholm Att förstå och bemöta manipulativa, aggressiva och utmanande beteenden är tillsammans med förebyggande åtgärder och klara strategier viktiga delar för att minimera och hantera hotfulla och våldsamma situationer. Hur kan vi identifiera specifika risksituationer och hur kan vi planera insatser och samtal för att undvika hotfulla situationer?

Läs mer
DentsplySirona.png

Baskurs i implantatprotetik för teamet. Astra Tech Implantat System EV.

07 Nov - 09 Nov, Malmö Kursen vänder sig till teamet som inte har någon erfarenhet av implantatprotetik, och som ska börja utföra den protetiska terapin. Kursen ger de grundläggande kunskaper som krävs för att utföra implantatbehandlingar. Deltagaren har efter genomgången kurs förståelse för biologiska, fysiologiska och mekaniska faktorer. Dessutom fått god kännedom om implantatsystemets unika egenskaper. Kursplan 3 dagars kurs...

Läs mer
Straumann-1.jpg

Grundkurs i implantatprotetik för tandläkare

11 Okt - 13 Okt, Göteborg Kursdeltagarna skall efter genomgången kurs självständigt kunna patientselektera, terapiplanera samt utföra alla typer av implantatprotetisk behandling med Straumann® Dental Implant System. KURSUPPLÄGG 2 1/2-dagars kurs som ges i föreläsnings- och diskussionsform varvat med grupparbeten samt inslag av praktiskt arbete på modell. Egna patientfall medtas för terapiplanering. Kursen är tänkt som en startutbildning och skall ge...

Läs mer
Läs om fler kurser & event på Dental24.se
Nyheter Krönikor Krönikor Omvärldsbevakning Kurser & event Lediga jobb

Avregistrera dig från nyhetsbrevet.