Ytterligare en anmäld på tandvårdsklinik

Ytterligare en anställd på den tandvårdsklinik som P4 Väst granskat har blivit anmäld till Inspektionen för vård och omsorg