Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Personporträtt

11 juni 2024

Stefan Renvert: Forskare inom tandvård och munhälsa

Nyfikenhet och patientförbättring har varit drivkrafterna i Stefan Renverts forskning på Högskolan Kristianstad. Drivkrafter som har gjort honom världsledande och till en av de mest citerade forskarna globalt.

Stefan RenvertStefan Renvert, senior professor i oral hälsovetenskap på Högskolan Kristianstad.

Stefan Renvert är senior professor i oral hälsovetenskap.  I snart tre decennium ägnat sig åt odontologisk forskning på Högskolan Kristianstad. När en sammanställning gjordes ifjol av citeringar av forskning om infektioner vid implantatforskning var han den fjärde mest citerade forskaren i världen under de senaste 20 åren .

Tre huvudforskningsområden

Men det är inte bara på infektioner vid implantat som Stefan Renvert gjort sig ett namn. Med ett par hundra publikationer i internationella tidskrifter har hans forskning blivit en viktig referens inom flera olika områden av tandvårdsforskningen. Han delar själv in sin forskning i tre huvudkategorier. Förutom nämnda tandimplantat har han också ägnat sig åt att undersöka sambandet mellan allmänna sjukdomar och munhälsa samt hur åldrandet påverkar tandhälsan.

– Vi har arbetat mycket och länge med både Centralsjukhuset här i Kristianstad och inom SNAC projektet i Blekinge (The Swedish National study on Aging and Care) kring sambandet mellan allmän sjukdom och munhälsa kring äldre och deras tandhälsa. På så vis har vi kunnat få in mycket data som vi kunnat arbeta med och jämföra över lång tid.

Nyfikenhet och en vilja att förbättra för patienten

Mycket av den forskning som bedrivs av både Stefan Renvert och hans kollegor på Högskolan Kristianstad kan kallas framåtlutad. Han var tidig med att studera periimplantit och flera doktorander han handlett har också forskat på relativt outforskade områden.

– Nyfikenhet en återkommande drivkraft för mig, men den huvudsakliga ambitionen har alltid varit att förbättra för patienterna. Det gäller inte bara för forskningen.  Vi har ett stort patientfokus både i forskningen och i undervisningen. På högskolan finns en besjälad personalgrupp som jobbar stenhårt för att bidra till de här bitarna. I slutändan handlar det om att vi gemensamt vill förbättra patienternas livskvalitet.

Stefan återkommer till samarbetena med SNAC och CSK, som flera av hans doktorander arbetat med och som går i linje med viljan att förbättra.

– Viveca Wallin Bengtsson skrev sin avhandling om hjärt-kärlsjukdomar och kopplingen till parodontit (tandlossning) och vi har ytterligare två doktorander som arbetar med datan från samarbetena med SNAC. Seida Erovic Ademovskis avhandling om dålig andedräkt är ytterligare ett exempel på hur vi kan hjälpa patienterna. Dålig andedräkt är ju något av stor social betydelse, men ingen pratar om din andedräkt. Då måste i alla fall tandvårdspersonal kunna göra det. Den typen av frågeställningar driver våra forskningslinjer. Vi ser problem som vi försöker åtgärda.

Egen klinik och externa finansiärer

Stefan Renvert och Högskolan Kristianstad är alltjämt aktuella. I Maj var han i Singapore på en världskongress och presenterade patientfall som opererats på högskolans klinik inför mer än 5000 åhörare. Just den egna kliniken har varit helt avgörande, menar Stefan. Den har möjliggjort den högkvalitativa forskning som bedrivits och som i sin tur bidragit till att tandhygienistutbildningen också rankats högst i landet. Finansieringen från externa parter är en annan viktig del.

– Det är svårt att få externa medel för klinisk forskning från akademin, och då får man vända sig till fonder och företag. Att vi haft så hög kvalitet på forskningen och fått så stor spridning har i sin tur gjort att det är många företag i branschen som nu vänder sig till oss för att etablera samarbeten. Vissa kan uppfatta det negativt, men min uppfattning är att företagen alltid är oerhört seriösa. De har stora krav på sig om att allting ska vara korrekt. Utifrån vårt håll har det alltid fungerat väldigt bra. Det har varit det på sättet vi i stor utsträckning har lyckats få in finansiering och kunna bedriva den forskning som i slutändan faktiskt gjort skillnad för patienten, avslutar Stefan Renvert.

Text: Jakob Nord

Källa: Högskolan i Kristianstad

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev