Erbjud taxi till tandvården

Läsartips

Sjukresa är en lagstadgad service för Landstingsfinansierad vård och tandvård. Grundprincipen är: Den som är för sjuk för kollektivtrafik, kan få sjukresa med en taxi. Alla riskgrupper har rätt till sjukresa till tandvården.

Flera regioner uppmanar till ensamresor när de färdas till vårdplatsen. Den som behöver besöka tandvården, men som inte vill riskera att smittas på allmän plats, kan åka taxi och få resan subventionerad av regionen. En resa till och från behandling utförd av tandläkare eller tandhygienist, räknas som sjukresa.

Så här skriver exempelvis region Stockholm på sin hemsida:

Är du 70 år eller äldre eller i riskgrupp och har ett inplanerat vårdbesök har du rätt till sjukresor till vård och behandling. Du får däremot inte vara smittad av Covid-19 eller ha misstanke om smitta. Kontakta den vårdgivare du ska besöka för att få sjukresor.

 

I de regioner som har sjukresekort – som exempelvis Stockholm – kan en patient kontakta vårdgivaren och be dem ladda en sjukresa på patientens sjukresekort. Detta används som betalning i taxi. Om patienten inte har något sjukresekort utfärdas ett snabbt, om man tillhör en riskgrupp. Kontakta Landstinget där vederbörande är skriven.

I andra regioner får patienten själv betala taxin och ansöka om ersättning i efterhand.

Sjukresan gäller inte för all typ av tandvård.  Reglerna skiljer sig åt en smula mellan regioner. Västra Götalandsregionen beviljar exempelvis inte sjukresa för ”kosmetisk behandling av tänder”.  Blekinge undantar folktandvårdens allmäntandvårdsmottagningar, men inte dess specialistmottagningar.

TIPS

Dubbelkolla vad som gäller i din region.

Tipstack till Katarina och Christian Haupt, Tandvårdsteamet i Huddinge. 👍

Taggar
Läsartips