Rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonal samt laboratoriepersonal angående covid-19

Coronavirus

På Folkhälsomyndighetens sida ges information till dem som arbetar inom hälso- och sjukvård respektive kliniska laboratorier.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan användas som ett komplement till gällande föreskrifter och lokalt utarbetade riktlinjer som finns inom respektive verksamhet.

Skyddsglasögon och visir

Skyddsglasögon eller visir används tillsammans med munskydd eller andningsskydd för att skydda ögon- mun- och nässlemhinna. Visir skyddar hela ansiktet mot stänk

Munskydd och andningsskydd

Smittspridning av covid-19 kan ske genom kontakt-, dropp- och aerosolsmitta.
Ett vätskeavvisande munskydd i kombination med visir eller skyddsglasögon utgör ett adekvat barriärskydd för vårdpersonal i samband med både provtagning och vårdsituation, med undantag för aerosolgenererande procedurer. Andningsskydd FFP2 eller FFP3 används vid arbetsmoment där lokal riskbedömning anger att detta är nödvändigt. Mer information om andningsskydd hittar du på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Taggar
Coronavirus