Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Debatt

18 december 2012

Debatt: Nya tag måste tas för tandhälsan!

2008 infördes ett nytt tandvårdsstöd för vuxna. Genom det får ca 15 % av befolkningen hjälp med sina tandvårdskostnader. Övriga har möjlighet att få ett allmänt tandvårdsbidrag. Riksrevisionen är i en rapport nyligen kritisk till reformens förmåga att förbättra tandhälsan. Trots det tycker regeringen att ytterligare åtgärder inte behövs.

Med det nya tandvårdsstödet har tandvården tillförts betydande resursförstärkningar. Från början ställdes 6,7 miljarder till förfogande årligen för vuxentandvård, vilket var en fördubbling. Förväntningarna var stora på att befolkningen skulle förändra sitt tandvårdsbeteende till det bättre genom att bli mer regelbundna i sina kontakter med tandvården.

Riksrevisionen konstaterar i sin utredning att besöksfrekvensen ökat med 2 procentenheter under tiden med det nya tandvårdsstödet och nu är uppe i 59 % per år. Det ska jämföras med förväntade 67 %. Regeringens bedömning är att det svaga resultatet beror på att allmänheten har svårt att jämföra priser hos olika vårdgivare och att detta går att lösa med bättre information.

Tjänstetandläkarnas ordförande, Kenth Nilsson, säger i en kommentar till detta

– 75 % får betala sin tandvård från första till sista kronan. Det är inte så konstigt att dessa inte tycker att tandvården blivit billigare. Det allmänna tandvårdsbidraget på 150-300 kr hjälper knappast till att påverka den känslan.

– Det bästa vore i nuläget att ta bort 3000-kronorsgränsen i skyddet mot höga kostnader. Då skulle alla få minst hälften av sina tandvårdskostnader täckta. En sådan åtgärd kan också täckas ekonomiskt inom givna ramar om det allmänna tandvårdsbidraget avskaffas.

– Under 2011 användes endast 5 miljarder av de öronmärkta pengarna till ersättning för tandvård och regeringen valde då att sänka anslaget med 1,2 miljarder till 2012. Inför 2013 finns inga planer på att återställa anslaget till den ursprungliga summan. Genom att höja anslaget skulle fler satsningar kunna göras för att öka besöksfrekvensen till den förväntade.

——————————————–
Kenth Nilsson
Ordförande och leg. tandläkare

Källa: Tjänstetandläkarna

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev