Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Regeringen föreslår sänkt åldersgräns för avgiftsfri tandvård från 23 till 19 år

Regeringen föreslår att åldersgränsen för den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården sänks från 23 till 19 år och att åldersgränsen för att kunna få statligt tandvårdsstöd sänks från 24 till 20 år. Detta får flera konsekvenser.

Konsekvenser för enskilda:

Personer mellan 20 och 23 år behöver betala för sin tandvård, vilket i genomsnitt kostar cirka 1 500 kronor per besök. För att mildra denna kostnad kommer de att få ett dubbelt allmänt tandvårdsbidrag, vilket innebär 600 kronor per år. Dessutom pågår en utredning för att förstärka högkostnadsskyddet inom tandvården, vilket kan minska kostnaderna för patienterna och förbättra munhälsan på sikt.

Konsekvenser för barn:

Förslaget påverkar inte barns tillgång till avgiftsfri tandvård. under 20 år. Däremot kan det ha positiva effekter eftersom regionerna kan fokusera mer på barnens tandhälsa.

Konsekvenser för vårdgivare och tandvårdspersonal:

För folktandvården innebär förslaget att resurser kan omfördelas till mer nödvändig tandvård. Detta kan förbättra rekryteringen och personalens arbetsvillkor genom att erbjuda fler och varierade arbetsuppgifter. För den privata tandvården innebär förslaget en ökning av patientunderlaget med nästan 500 000 personer, vilket motsvarar en ökning på 6 procent.

Konsekvenser för staten:

Statens utgifter för tandvårdsstödet minskar med cirka 450 miljoner kronor per år, vilket frigör medel för andra satsningar inom tandvården. Försäkringskassan behöver genomföra vissa förändringar och informera tandvårdsaktörer, men dessa kostnader bedöms kunna hanteras inom befintliga ramar. Dessutom kommer personer mellan 20 och 23 år att inkluderas i Socialstyrelsens tandhälsoregister, vilket innebär ett visst merarbete för myndigheten.

Läs Regeringens proposition: Ändrad åldersgräns för avgiftsfri tandvård

Källa: Socialdepartementet

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev