Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Aktuellt

Upphandlingar

12 juni 2024

Upphandlingar på gott och ont

Offentliga upphandlingar är en realitet för många företag i dentalbranschen. Tandvården och sjukvården är stora inköpare. Men systemet med upphandlingar är inte rättvist och logiskt, säger flera företag som Dental24 varit i kontakt med.

Alla produkter som upphandlas blir föremål för hård granskning.

Många inom dentalbranschen – depåer, tillverkare av utrustning och journal-system och tandtekniska laboratorier  – tycks vara både irriterade på och missnöjda med systemet. Här är några av de vanligaste invändningarna:

  • För mycket fokus på timpris, utan att ta tillräcklig hänsyn till vad som uträttas eller kvaliteten på det.
  • För mycket fokus på lägsta pris, vilket ofta straffar sig, då kvaliteten blir lidande.
  • Tidskrävande för leverantörer att slutföra offerten, med krav på uppgifter som känns irrelevanta.
  • Anbud som ofta diskvalificeras på formaliteter.
  • Bedömning, som görs av ekonomer på en inköpare, som saknar verklig kunskap om branschen.

För tandtekniska labb kan upphandlingsförfarandet vara mycket krävande. De flesta tandtekniska labb är relativt små företag. Att sätta samman offerter är en tidskrävande procedur. Och att få eller inte få uppdraget får stora konsekvenser. Personal kan få gå, personal måste kanske anställas.

Tandtekniker Mats Lindblom

Tandtekniker Mats Lindblom, VD på WestDent i Halmstad säger som många andra:

– Systemet med upphandlingar är i grunden bra, men genomförandet är inte vad man kunnat önska sig.
– De som skriver underlagen vet inte riktigt hur verkligheten ser ut idag. De dyker ned i saker de inte riktigt har koll på: vilka produkter vi erbjuder och vad som ingår och inte ingår. Det gör det svårt för oss att sätta priser.

Maxpris i upphandlingar

Regler och tillämpningar kring upphandlingarna har ändrats genom åren. Idag tillämpar vissa regioner maxpris i upphandlingar. Ett absurt förfarande, säger Lindblom:

– De säger ungefär så här: ”Ni får lägga anbud, men ni får inte ta betalt mer än vad vi säger.” Ger man anbud över maxpriset, åker man ut direkt. Då ledsnar man ju.

– På vissa produkter ligger priserna helt skevt. Det är inte så att maxpriset är generöst, tvärt om. Regioner hävdar att de hänvisar till äldre upphandlingar och upphandlingar från andra regioner. Men de har inte brytt sig om att det har varit en prisutveckling.

Detaljstyrda åtgärdslistor

Bäst vore ifall underlagen för upphandlingarna kunde förenklas, och att åtgärdslistan var mindre detaljstyrd.

– De delar in prislistan i olika kategorier. Och lämnar du in pris på en produkt i en kategori, så måste du lämna in pris på alla produkter i den kategorin. Det kan vara 20 produkter, och jag kan leverera 18. För vara med i upphandlingen så måste jag kunna leverera alla 20. Man borde kunna få lämna ett anbud på de saker man kan leverera.

Tandtekniker Torbjörn Åkesson, på Torbjörns Team i Stockholm, är en av många som försöker få affärer med hjälp av upphandling. Åkesson skrev nyligen en ledare i Tandteknikertidningen, med titeln ”Döda inte vår arbetsglädje med dåliga upphandlingar”.

Åkesson känner, i likhet med många kollegor, en allt större likgiltighet inför att handla med det offentliga. Att göra upphandlingar är mödosamt, och det är tveksamt om mottagaren kan ta rätt beslut.

Åkesson misstänker att många upphandlingar sållas bort av jurister som är rädda att göra fel, och som inte förstår vad de bedömer. Det leder i sin tur till fler överprövningar, vilket kostar tid och pengar.

– I en upphandling krävdes arbetsprover för varje typ av tandtekniskt område, som alla sökande skulle tillhandahålla gratis. Ett kostsamt krav. Vi och en rad andra blev bortsållade innan man ens tittade på dessa.

Arbetsprover avgörande

För dem som gick vidare diskvalificerades flera bra labb på grund av anmärkningar på arbetsprovet.

– När vi överklagade beslutet, som vi menade grundats på ett missförstånd, så kan man säga att svaret blev att regionen hade laglig rätt att missförstå!

– Jag ifrågasätter även det fiffiga i att låta ETT arbetsprov direkt diskvalificera en möjlig leverantör för ett flerårigt samarbete. Låt bedömningen vara en del av rangordningen i stället, men där styr prislappen helt och hållet.

Upphandlarna borde lyssna mer på tandteknikerna, ta till sig kritik. Det borde skapas ett standardformat för upphandling.

– Vi upplever det lite som att man uppfinner hjulet varje gång. Man drar inte lärdom av andra upphandlingar. Många upphandlingar är bra, andra är inte det. Det är lite blandat.

En konkret sak som borde definieras bättre är listan över åtgärder. Den borde kunna standardiseras. Idag saknas fastställda och definierade kategorier.

– Det blir en massa konstiga diskussioner när upphandlingen är klar. Till exempel förväntar sig vissa att material ingår i, medan andra inte gör det.

Specificerade krav

En annan sak som tycks irritera många leverantörer är allt för specificerade krav. Dental24 har pratat med en företräder för industrin, som varit deltagit i flera upphandlingar, för flera regioner. Hen berättade följande:

”Om jag läser kravspecifikationen, så vet jag exakt vilken produkt de menar. Ned till artikelnivå. Detta låser leverantörerna. I princip ställer regionerna leverantörerna mot varandra. De vill inte ha något annat än det som står i kravspecifikationen. Ingen leverantör vågar föreslå något annat, av rädsla att förlora anbudet”.

”Även om strikta kravspecifikationer kan vara ett kortsiktigt sätt att minska direkta utgifter, finns det effektivare metoder som gynnar framtiden. En enkel effektivisering vore genom ett tätare samarbete mellan upphandlare, leverantörer och tillverkare. Ökad kunskap om marknaden främjar både ekonomi, vård och miljö.”

Ofta återkommer samma upphandlingar år efter år. Eftersom regionerna som regel inte har upphandlare med tandvårdskunskap, misstänker många leverantörer att regionerna helt enkelt upphandlar på gammal vana. De har varken tid eller kunskap att undersöka bättre alternativ.

”Det är verkligen svårt att få dem att ändra på sig. Det finns bättre grejer på marknaden än det som de efterfrågar. Men de efterfrågar inte dem.”

”Tandläkarna själva vill ofta få med våra produkter i upphandlingarna. Men när vi frågar dem om inköp, vet de inte vem i regionen som bestämmer om inköp. En del hänvisar till regioncheferna. Men vi har pratat med regionchefer, som inte haft en aning om vem som tar besluten om vilka produkter som skall ingå i upphandlingen. Det är en massa människor som avgör detta.

”Jag tror inte att någon korrumperar beslutsprocessen på uppsåt. Det handlar om tid och resurser. De orkar inte, har inte tid att ta i det.”

Faktaruta: Upphandlingar i Sverige

Lagen om offentlig upphandling tillkom efter ett EU-direktiv 2004. Rättvisa upphandlingar var nödvändigt i den nya dynamiska inre marknaden i EU, där kompetens från alla medlemsländer konkurrerar på samma villkor. Samtidigt skulle förfarande förhindra att lokala och nationella myndigheter särbehandlar den egna industrin.

Varje år annonseras drygt 17 000 offentliga upphandlingar till ett värde av närmare 900 miljarder kronor. Reglerna grundas på fem principer:

  • Icke-diskriminering. Exempelvis att reglerna för inköp inte får vara ”riggade” för att gynna en viss typ av säljare, exempelvis lokala eller nationella.
  • Likabehandling. Samma regler för alla! Att alla säljare får samma information vid samma tillfälle. Anbud som missar deadline inte få vara med.
  • Proportionalitetsprincipen. Att kraven ska vara rimliga i förhållande till det som upphandlas.
  • Principen om öppenhet. Att utlysa upphandling öppet, och inte ha hemliga upphandlingar som få har en chans att känna till.
  • Principen om ömsesidigt erkännande. Att intyg och certifikat i ett land också gäller övriga EU- och EES-länder.

Källa: Upphandlingsmyndigheten

/Dental24

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 8 500 andra, prenumera på vårt nyhetsbrev