Patienter med pacemaker, riskfaktor i kliniken?

Klinisk studie

Allt fler av våra patienter har i dag någon form av implanterbar apparatur som stöttar hjärtat vid behov, exempelvis pacemaker och defibrillator. I dag finns i varje tandläkarpraktik ett brett spektrum av elektronisk apparatur, som i olyckliga fall kan ge upphov till elektromagnetisk interferens och därmed skada patienten.

Specifika behandlingsmetoder som elektrokirurgi och laserbehandling har särskilt uppmärksammats i kliniska studier. Patientrisken anses vara svårbedömd i det enskilda fallet, men anses generellt som låg.

Sett till försiktighetsprincipen rekommenderas att inför behandling, om risk för elektromagnetisk interferens föreligger, kontakta patientens hjärtläkare.

Källa: Tandlægebladet