Rotfyllningsguide: Observation, revision, operation eller extraktion?

Restaurationsterapi

Valet är inte lätt, men inte ett helt ovanligt dilemma vid planerad behandling av en tidigare rotfylld tand. Vilken terapi är den optimala i en given situation, och för en specifik patient?

Vid en till synes misslyckad rotfyllning är ofta samtliga alternativ i rubriken möjliga, men vilken behandling skall du välja för din patient i en given situation?

Guiden är baserad på erkända behandlingsstrategier i Sverige och Danmark.

Källa: Danska Tandlægebladet