Vilken passform har kronor och broar framställda i zirkoniumdioxid?

Litteraturöversikt

I en systematisk litteraturöversikt har Odont Dr Per Svanborg, Tandteknikerutbildningen i Göteborg, analyserat passformen och precisionen av kronor och broar framställda i zirkonia. Efter en sökning i PubMed, inkluderades ett urval av studier där man jämförde olika passformer, i relation till specifika avtryckningsteknik och framställningsmetod.

Inom ramarna för denna litteraturöversikt, kan vi anse att passformen för både enstaka kronor och kronor ingående i brokonstruktioner, som kliniskt acceptabel. Resultaten verkar bli bättre vid användning av digitala avtryck.

Källa: Sahlgrenska akademin – Göteborgs universitet