Tandläkaren tjänar in sin utbildning före 40, tandhygienisten aldrig

löneutveckling

Den gamla devisen Skaffa dig en utbildning, stämmer i de flesta fall. Men inte för alla, fastställer yrkesförbundet SACO. Det lönar sig exempelvis inte att bli tandhygienist. De som enbart går ut gymnasiet, tjänar mer än en tandhygienist under sin yrkeskarriär.

Den genomsnittliga månadslönen för en tandhygienist är 33 400 kr, att jämföra med snittlönen för en akademiker som är 43 400 kr. Utslaget på en yrkeskarriär, blir tandhygienistens livslön 8 procent lägre än för de med enbart gymnasieutbildning. Löneutvecklingen för en tandhygienist är jämförelsevis låg. Det innebär att en person som påbörjar sin tandhygienistutbildning direkt efter gymnasiet aldrig tjänar in sin utbildning. Den genomsnittlige SACO-akademikern tjänar in sin utbildning vid 38 års ålder.

Medelgod löneutveckling för tandläkaren

Tandläkare har en betydligt mer gynnsam löneutveckling. Snittlönen ligger på 49 500 kr per månad. Vid 38 års ålder har tandläkaren tjänat in sin utbildning. Under en yrkeskarriär, har tandläkaren tjänat 18 procent mer än någon som enbart gått ut gymnasiet. Löneutvecklingen för en tandläkare är medelhög, enligt SACO:s prognos. En kvinnlig tandläkare tjänar i snitt 2 procent mindre än en manlig kollega. Det är en betydligt lägre skillnad än för ekonomer, där kvinnorna tjänar 15 procent mindre än männen.

Civilingenjör eller konstnär

De yrken som har högst löneutveckling är läkare, civilingenjör, jurist, dataingenjör och ekonom. De sämsta utbildningarna ur ekonomiskt perspektiv är lärarutbildning för grundskolans tidiga år, lärarutbildning estetiska ämnen samt konstnärliga och humanistiska utbildningar.

Debatt: Hur kan man förändra löneutvecklingen?

Skriv en insändare till Dental24 och berätta hur man kan förändra löneutvecklingen för tandhygienister.