Din nyhets- och kunskaps-portal inom odontologi.

Ekonomi

15 juni 2010

Ekonomiskt bistånd ökade med 17 procent 2009

Antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd, tidigare kallat socialbidrag, fortsätter att öka. Socialstyrelsens årsrapport för 2009 visar att kommunernas utbetalningar av ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättningar till flyktingar har ökat med 17 procent jämfört med 2008.

Enligt Socialstyrelsens årsstatistik 2009 betalades 11 miljarder kronor ut i ekonomiskt bistånd under året, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med 2008. Vid jämförelse under en längre tidsperiod, 1990-2008, var utbetalningarna av ekonomiskt bistånd som högst under den ekonomiska krisen på 1990-talet. Den högsta utbetalningen gjordes 1997, motsvarande 14,4 miljarder kronor (jämförelse med inflationsjusterade belopp enligt KPI).

Antalet hushåll som fick ekonomiskt bistånd under 2009 har ökat till cirka 237000 hushåll, vilket är drygt 22100 fler jämfört med 2008.

Liksom tidigare år är yngre personer den största gruppen av biståndsmottagare. De som är 18-29 år utgör 41 procent av det totala antalet med ekonomiskt bistånd.

Den 9 juni 2010 publicerades kvartalsrapporten för ekonomiskt bistånd första kvartalet 2010 med statistik över utbetalade belopp (riks-, läns- och kommunnivå). Rapporten visar att det under första kvartalet 2010 betalades ut 2917 miljoner kronor i ekonomiskt bistånd, en ökning med 8 procent jämfört med första kvartalet 2009.

Källa: Socialstyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

Om Dental24

Dental24 – Ledande nyhets- och kunskapsportal inom svensk tandvård enligt professionen.*

Dental24 läses av flera tusen dentalt intresserade varje vecka.

Dental24 erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier.

Kontakt

Per Capita AB
info@dental24.se
Org. nr: 556763-9785

Ansvarig utgivare

Per Ahlberg

Vill du synas på Dental24?

Mer om att annonsera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev

Utvecklad av mkmedia
×

Nyhetsbrev

Gör som 9 000+ andra, prenumera 
på vårt nyhetsbrev